Apostolstwo Modlitwy

o modlitwie za Kościół

prośba papieża Franciszka